Klassisk massage

Klassisk massage har både rehabiliterande och förebyggande effekt. Massage kan användas som behandlingsform i många olika sammanhang. En massör arbetar med massage och muskeltöjningar i friskvårdande syfte men kan även behandla lindrigare besvär som uppstått p g a muskelspänningar. Med friskvårdande syfte menas att förebygga och motverka spänningar som skulle kunna förorsaka skador och problem vid senare tillfälle. En massör jobbar med kroppens mjukdelsvävnader (hud, bindväv och muskler).

Boka klassisk massage på via vår Boka direkt sida, klicka på den gröna knappen eller här >>

Behandlingar

Boka via
Boka direkt!